Tarbevee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimine

Paljud tänasel päeval kasutatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud kinnistutel on kasutuses olnud üle 30 aasta. See tähendab tihti lisaks mõistliku ekspluatatsiooni aja möödumisele tihti ka kaheldavat ehituskvaliteeti juba torustiku rajamisest saadik. Kodukeemia, igasugused jääkained, samuti väljaspool hoonet puujuured, on mitmetel juhtudel torustiku pidavuse juba viimse piirini viinud.

Tegeleme tarbevee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimise ja ehitamisega eelkõige just hoone või kinnistu piires, oleme heaks partneriks näiteks korteriühistutele ja eramuomanikele, aga tootmis- ja büroohoonete puhul. Peale tööde teostamist on võimalik tellida teostusjoonised geodeesiabüroost.

  • Torustiku vahetus
  • Lekete eemaldamine
  • Vana torustiku uuendamine kogu kinnistu ulatuses, kaasaarvatud torustiku uuendamine hoonetes.
  • Vee ja kanalisatsiooni torustiku paigaldus kinnistutel ja uue torustiku välja ehitamine.
  • Santehniliste seadmete paigaldus.
/** * */ /** ** **/