Sanitaartehnilised tööd

  • Tarbevee ja kanalisatsiooni torustiku remont, hooldus ja uuendamine.
  • Veeavarii likvideerimine.
  • Santaartehnika paigaldus (boilerid, pesumasinad, kraanikausid, WC potid, vannid, dussinurgad jne.)
  • Küttesüsteemide ehitus (radaatorite paigaldus, põrandaküte jne.)
  • Püstikute paigaldus, vahetus ja remont.
  • Septikute, kogumismahutite ja immbväljakute paigaldus.
  • Vee- ja kanalisatsiooni torustiku välja ehitamine kinnistutel.
Sanitaartehnilised tööd

Küttesüsteemide ehitus

/** * */ /** ** **/