Septikute, kogumismahutite ja imbväljakute paigaldus

Ehitame lokaalseid kanalisatsioonisüsteeme, mis sobivad hästi maa majadesse ja suvilatesse, kus puudub olemasolev vee- ja kanalisatsioonivõrk. Paigaldame septikuid imbväljakuga, imbtunneliga ja kogumismahuteid. Professionaalselt ehitatud lokaalne kanalisatsioonivõrk tagab elementaarse mugavuse sarnaselt tiheasustusega keskkonnas elamiseks kui ka igati nõuetekohase reovee puhastamise. Oleme valmis teostama ka kanalisatsioonitöid juba olemasolevatele lokaalsetele kanalisatsioonisüsteemidele ja torustikele. Kui kanalisatsioonitöödega ei ole võimalik probleemi parandada või ei ole majanduslikult otstarbeks, siis oleme valmis ka vana süsteemi uue vastu vahetama.

Kui soovid välja ehitada kanalisatsiooni süsteemi või olemas olevad süsteemid vajavad uuendamist, siis võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just sulle sobiva lahenduse.

/** * */ /** ** **/